RODO - informacja o przetwarzaniu danych osobowych

  • Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Etyland sp. z o.o. siedzibą w Warszawie w celu otrzymania odpowiedzi na zgłoszone pytanie za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonicznie. Przyjmuję do wiadomości, że wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu uzyskania odpowiedzi na wysłane zapytanie. W przypadku braku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych proszę skontaktować się z firmą Etyland sp.z.o.o. z siedzibą w Warszawie drogą telefoniczną bądź osobiście w siedzibie spółki.
  • W rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w tym przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie ogólne o ochronie danych, RODO) administratorem Państwa danych osobowych udostępnionych w niniejszym formularzu jest Etyland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 58, 00-545 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000657269, REGON: 366285230 , NIP: 7010650097.
  • W związku z przetwarzaniem danych osobowych udostępnionych w niniejszym formularzu przysługuje Państwu w zakresie swoich danych osobowych prawo dostępu do ich treści. Ponadto przysługuje Państwu prawo do sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych,  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do żądania przeniesienia danych.
  • Wszelkie pytania związane z danymi osobowymi w tym ich ochrona proszę kierować na adres biuro@etyland.pl bądź osobiście w siedzibie spółki.